"கொலை குற்றம் செய்தால் கூட.. என்னால தாங்கவே முடில்லங்க" - கொட்டி தீர்த்த சஸ்பெண்ட்டான ரூபி மனோகரன்

x

"கொலை குற்றம் செய்தால் கூட.. என்னால தாங்கவே முடில்லங்க" - கொட்டி தீர்த்த சஸ்பெண்ட்டான ரூபி மனோகரன்


Next Story

மேலும் செய்திகள்