உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு... "மீனவர்களுக்குள் கடும் மோதலை உருவாக்கும்" - சுருக்குமடியும்.. பின்னணியும்..!

x

நீதிமன்ற தீர்ப்பை வரவேற்கிறோம் - சுருக்குமடிவலை மீனவர். "உச்சநீதிமன்ற நிபந்தனைகள் சாத்தியமானது அல்ல" - தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க இருதரப்பு கோரிக்கை


Next Story

மேலும் செய்திகள்