“திமுகவிற்கு மாற்று யார் என்பதுதான் தமிழ்நாட்டின் பார்முலா“ - 25 இடங்களை உறுதியாக கேட்போம்...“எஸ்.ஆர்.சேகர் பாஜக அனலை கிளப்பிய விவாதம்

x
  • “திமுகவிற்கு மாற்று யார் என்பதுதான் தமிழ்நாட்டின் பார்முலா“ - 25 இடங்களை உறுதியாக கேட்போம்..அதுதான் இன்றைய நிலை“ - எஸ்.ஆர்.சேகர் பாஜக அனலை கிளப்பிய விவாதம்

Next Story

மேலும் செய்திகள்