#BREAKING || 15 காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு சிறப்பு பதக்கம்

x

15 காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு சிறப்பு பதக்கம்


சுதந்திர தினத்தையொட்டி 15 காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு சிறப்பு பதக்கங்கள்/முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு


சிறப்பாக பணியாற்றிய 5 காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு சிறந்த பொது சேவைக்கான முதலமைச்சரின் காவல் பதக்கம் அறிவிப்பு


10 காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு, முதலமைச்சரின் காவல் புலன் விசாரணைக்கான பதக்கங்கள் அறிவிப்பு


15 காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு சிறப்பு பதக்கம்


Next Story

மேலும் செய்திகள்