முழுக்காட்டையே முழுங்கிய காட்டுத்தீ.. ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் வனங்கள் சாம்பல்! - மனதை உலுக்கும் காட்சி

x

ஸ்பெயின் நாட்டில் காட்டுத்தீப்பரவலால் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் பரப்பிலான நிலங்கள் எரிந்து சாம்பலான நிலையில், பாதிப்புகள் பதிவான கழுகுப் பார்வை காட்சிகளைக் காணலாம்...


Next Story

மேலும் செய்திகள்