'கல் நெஞ்சம் கொண்டவரும் உடையும் ஒரு நிமிடம்'... "இந்த ஒரு உதவி மட்டும் செஞ்சா போதும்"...

x
  • மன வளர்ச்சி குன்றிய 25 வயது மகன்
  • நடக்க, பேசவும் முடியாத பரிதாபம்
  • கைகுழந்தையை போல் பராமரித்து வரும் தாய்
  • "காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு அல்லவா?
  • வயதாகிவிட்டதால் பராமரிக்க முடியாமல் தவிக்கும் தாயுள்ளம்

Next Story

மேலும் செய்திகள்