உங்க அறிவ காட்டுங்க... உங்ககிட்ட சரக்கு இல்லையே? சரக்கா சரக்க பத்தி எனக்கு தெரியாது“ - அனல் பறந்த விவாதம்

x

உங்க அறிவ காட்டுங்க... உங்ககிட்ட சரக்கு இல்லையே? சரக்கா சரக்க பத்தி எனக்கு தெரியாது“ - அனல் பறந்த விவாதம்


Next Story

மேலும் செய்திகள்