"வீட்டில் எதுவும் இல்லைனா.. திறந்து காட்ட வேண்டியது தானே..." கேள்விகளில் வறுத்தெடுத்த சீமான்

x

"வீட்டில் எதுவும் இல்லைனா.. திறந்து காட்ட வேண்டியது தானே..." "விஜய் வீட்டுக்கு ஒரு சட்டம் இங்க ஒரு சட்டம் மா..?"


Next Story

மேலும் செய்திகள்