“செங்கோல் என்பது நீதி, நேர்மையின் அடையாளம்"... “சென்னை மேயர் கையில் ஏன் செங்கோல் இருக்கிறது?“ - அனல் பறந்த விவாதம்

x

“செங்கோல் என்பது நீதி, நேர்மையின் அடையாளம்"... “சென்னை மேயர் கையில் ஏன் செங்கோல் இருக்கிறது?“ - அனல் பறந்த விவாதம்


Next Story

மேலும் செய்திகள்