இன்று இரவு மழை எப்படி இருக்கும்? நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை இருக்குமா? - சாட்டிலைட் என்ன சொல்கிறது?

x

இன்று இரவு மழை எப்படி இருக்கும்? நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை இருக்குமா? - சாட்டிலைட் என்ன சொல்கிறது?


Next Story

மேலும் செய்திகள்