பழங்குடியினருடன் ராகுல் காந்தி உற்சாக நடனம்

x

பழங்குடியினருடன் ராகுல் காந்தி நடனம்.

"அவர்களின் கலை, மதிப்பை வெளிப்படுத்துகிறது".

"கற்றுக் கொண்டு பாதுகாக்க வேண்டும்".

பழங்குடியின மக்கள் குறித்து ராகுல் காந்தி பெருமிதம்


Next Story

மேலும் செய்திகள்