"தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி.. போற்றி.." சொல்லிக்கொண்டே செங்கோலை கையில் வாங்கிய பிரதமர் மோடி..!

x

"தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி.. போற்றி.." சொல்லிக்கொண்டே செங்கோலை கையில் வாங்கிய பிரதமர் மோடி..!


Next Story

மேலும் செய்திகள்