"ஒரு அட்மிஷன்கூட இல்லையாம்..!" - மூடப்படும் பொறியியல் கல்லூரிகள்...

x

பொறியியல் கல்வியின் தரத்தில் கவனம் அதிகம் தேவை,

கல்லூரியின் தரத்தை பல்கலை. வெளிப்படுத்த

வேண்டும்,ரூ. 5 லட்சம் செலவு செய்து ஓலா, swiggy-க்கு போகணுமா?

தரமற்ற கல்லூரிகளால் குடும்பங்கள் பாதிப்பு"


Next Story

மேலும் செய்திகள்