"சட்டம் ஒழுங்கு மாநிலங்களின் பொறுப்பு" - பிரதமர் மோடி

x

"அரசியலமைப்பு சட்டப்படி, சட்டம் ஒழுங்கு மாநிலங்களின் பொறுப்பு",

"மாநிலங்கள் நாட்டின் ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டுடன் சமமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன","ஒவ்வொரு மாநிலமும் ஒன்றிடம் இருந்து ஒன்று கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்",

"ஒவ்வொரு மாநிலமும் மற்ற மாநிலங்களிடம் இருந்து உத்வேகம் பெற வேண்டும்",

"பாதுகாப்பு வலிமையாக உள்ளதால் பண்டிகைகள் அமைதி மற்றும் நல்லிணக்கத்துடன் கொண்டாடப்படுகின்றன"

"சட்டம் ஒழுங்கு மாநிலங்களின் பொறுப்பு"


Next Story

மேலும் செய்திகள்