"இருமல் மருந்துகளால் சிறுநீரகம் பாதிப்பு" - "5 வயதுக்கு உட்பட்ட 99 குழந்தைகள் உயிரிழப்பு"...

x

"இருமல் மருந்துகளால் சிறுநீரகம் பாதிப்பு".

"5 வயதுக்கு உட்பட்ட 99 குழந்தைகள் உயிரிழப்பு"

206 குழந்தைகள் பாதிப்பு - இந்தோனேசிய அரசு

மருந்து எங்கு தயாரிக்கப்பட்டது என விசாரணை

இருமல் மருந்துகளுக்கு தடை விதிப்பு


Next Story

மேலும் செய்திகள்