நண்பனின் ஆசனவாயில் காற்றடித்த பயங்கரம்... கொடூர கொலையில் முடிந்த விபரீத விளையாட்டு..

x

நண்பனின் ஆசனவாயில் காற்றடித்த பயங்கரம்...

கொடூர கொலையில் முடிந்த விபரீத விளையாட்டு..

ஆசனவாயில் காற்றை செலுத்தி விபரீத விளையாட்டு...

காற்றில் தூக்கி வீச்சப்பட்டவர் துடி துடித்து மரணம்..


Next Story

மேலும் செய்திகள்