காந்தாரா புகழ்ச்சியும் இகழ்ச்சியும்.. 'வராஹ ரூபம்' பாடல் அன்றும் இன்றும்!.. மீம்ஸ் தெரிக்கவிட்டு கிண்டலடிக்கும் ரசிகர்கள்..

x

இணையத்தில் கிண்டலுக்குள்ளான 'காந்தாரா' படம்

'வராஹ ரூபம்' பாடல் நீக்கப்பட்டதால் கடும் விமர்சனம்

புதிய வராஹ ரூபம் பாடலை கிண்டல் செய்யும் ரசிகர்கள்

"தியேட்டரில் காந்தாரா பார்த்தவர்கள் பாக்கியவான்கள்"

மீம்ஸ்களை பறக்கவிட்டு கேலி செய்யும் ரசிகர்கள்


Next Story

மேலும் செய்திகள்