"இதை தடுத்து நிறுத்துவது புண்ணியமாக இருக்கும்" - ஏ.ஆர்.ரஹைனா பேச்சு

x

"போதைப்பொருள் பழக்கத்தால் குடும்பத்தினருக்கும் பாதிப்பு"

"வாழ்க்கையை ஏன் பாழாக்கிக்கொள்ள வேண்டுமென சிந்தியுங்கள்"

"போதைப்பொருள் பழக்கத்தை தடுத்து நிறுத்துவது புண்ணியமாக இருக்கும்"


Next Story

மேலும் செய்திகள்