இனி நிலாவுக்கும், செவ்வாய்க்கும் பறக்கலாம்? ரெடியா! இஸ்ரோவின் சூப்பர் ’விண்வெளி சுற்றுலா’ - இஸ்ரோ முன்னாள் இயக்குனர் சுவாரஸ்ய தகவல்

x
  • இனி நிலாவுக்கும், செவ்வாய்க்கும் பறக்கலாம்? ரெடியா! இஸ்ரோவின் சூப்பர் ’விண்வெளி சுற்றுலா’ - இஸ்ரோ முன்னாள் இயக்குனர் சுவாரஸ்ய தகவல்

Next Story

மேலும் செய்திகள்