நாடி, நரம்பில் ஊறிப்போன வெறி - சொந்த செலவில் தனக்கு தானே சூனியம் - தலையில் அடித்து அழுத மனைவி

x

சென்னையில் ஆன்-லைன் சூதாட்டத்தில் சுயநிலையை இழந்து கோடி, கோடியாய் கொள்ளையடித்த பணத்தை இழந்த இளைஞர் சிறையில் கம்பி எண்ணும் ஒரு தொகுப்பை காணலாம்.


Next Story

மேலும் செய்திகள்