"என்னைக் கடித்தால் பாம்புக்கு தான் விஷம்..." - பாம்பை நையாண்டி பேசிய கூலித் தொழிலாளி விஷமேறி பலி

x

"என்னைக் கடித்தால் பாம்புக்கு தான் விஷம்..." - பாம்பை நையாண்டி பேசிய கூலித் தொழிலாளி விஷமேறி பலி


Next Story

மேலும் செய்திகள்