"இந்த கல்லூரியை இடிக்க திட்டம் போட்டாங்க..""இப்போ அரசியலை பேச விரும்பல.." -முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு

x

"இந்த கல்லூரியை இடிக்க திட்டம் போட்டாங்க.." "இப்போ அரசியலை பேச விரும்பல.." - மாணவிகளிடம் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு


Next Story

மேலும் செய்திகள்