பலநாள் பசி.. கண்ணெதிரே சுருண்டு உயிரை விட்ட கணவர், தாய் - அழுகிய சடலங்களுடன் வாழ்ந்து வந்த பெண்மணி

x

பலநாள் பசி.. கண்ணெதிரே சுருண்டு உயிரை விட்ட கணவர், தாய் - அழுகிய சடலங்களுடன் வாழ்ந்து வந்த பெண்மணி - வறுமையால் நேர்ந்த கொடுமை!


Next Story

மேலும் செய்திகள்