“கலவரம் வந்து விடக்கூடாதுன்னு வெற்றி பெறுகிறவன் நினைப்பான்.. வெற்றியை இழப்போம் என்று நினைப்பவன் கலவரத்தை உருவாக்குவான்“ திருச்சி வேலுச்சாமி - சூடு பறந்த விவாதம்

x

“கலவரம் வந்து விடக்கூடாதுன்னு வெற்றி பெறுகிறவன் நினைப்பான்.. வெற்றியை இழப்போம் என்று நினைப்பவன் கலவரத்தை உருவாக்குவான்“ திருச்சி வேலுச்சாமி - சூடு பறந்த விவாதம்


Next Story

மேலும் செய்திகள்