தான் பல நாடுகளுக்கு சென்றுள்ளதாகவும், அங்கு சாதி பிரச்சனை கிடையாது எனவும் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

x

மனோ தங்கராஜ், அமைச்சர்,நான் பல நாடுகளுக்கு சென்றுள்ளேன்,வெளிநாடுகளில் சாதி பிரச்சனை இல்லை,இங்கு தெருவுக்கு தெரு சாதி பிரச்சனை உள்ளது,ஊருக்கு ஊர் மத பிரச்சனை இருக்கிறது


Next Story

மேலும் செய்திகள்