இயற்கை முறையில் தயாராகும் விநாயகர்.. இவ்வளவு சீக்கிரம் கரைய கூடியதா..?

x

இயற்கை முறையில் தயாராகும் விநாயகர்.. இவ்வளவு சீக்கிரம் கரைய கூடியதா..?


இயற்கை முறையில் பிள்ளையார் சிலைகள் /மாசுக்கட்டுப்பாட்டுக்கு சவால்விடும் சிலைகள்/மரவள்ளிக் கிழங்கு மாவு, காகிதம், மைதா மூலம் தயாரிப்பு /சீக்கிரம் கரையக்கூடிய பொருள்களால் மாசு கேடு தவிர்ப்பு


விநாயகர் சதுர்த்திக்கான முன்தயாரிப்பு தீவிரமாக நடந்துவரும் நிலையில், சென்னையில் இயற்கையான முறையில் பிள்ளையார் சிலை தயாரிக்கப்படுகிறது. இதுபற்றிய ஒரு செய்தித் தொகுப்பு...


Next Story

மேலும் செய்திகள்