நில நடுக்கமா?... கட்டட இடிபாடுகளா..?-சிக்கியுள்ளோரைக் கண்டறிய புதிய ஹீரோ..!

x

நில நடுக்கமா?... கட்டட இடிபாடுகளா? இடிபாடுகளில் சிக்கியுள்ளோரைக் கண்டறியும் ஹீரோ யார் தெரியுமா?

கெத்தாக களம் இறங்கியுள்ள கரப்பான் பூச்சிகள் தீவிர ஆராய்ச்சியில் ஜப்பான் விஞ்ஞானிகள்

கரப்பான்பூச்சிகளை பயன்படுத்தி இடிபாடுகளில் சிக்கியுள்ளோரைக் கண்டறியும் முயற்சியில் ஜப்பான் விஞ்ஞானிகள் களம் இறங்கியுள்ளனர்.


Next Story

மேலும் செய்திகள்