புதிய மைல்கல்... "சுவாசத்தின் மூலமாக புற்று நோய் கண்டறியும் முறை" - பெரியார் பல்கலை. குழு அசத்தல்..

x

புதிய மைல்கல்... "சுவாசத்தின் மூலமாக புற்று நோய் கண்டறியும் முறை" - பெரியார் பல்கலை. குழு அசத்தல்..


இரைப்பைப் புற்றுநோயைக் கண்டறிய புது கருவி


சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகக் குழு அசத்தல்


விரைவில் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வருகிறது


சுவாசத்தின் மூலமாக புற்று நோய் அறியும் முறை


Next Story

மேலும் செய்திகள்