தன்னை கடித்த பாம்பை...சிறுவன் திரும்ப கடித்ததில் உயிரிழந்த பாம்பு - சிறுவன் சொன்ன பரபரப்பு விளக்கம்

x

விளையாடிய சிறுவனை கடித்த விஷப்பாம்பு.

கையை சுற்றிய பாம்பை கடித்த சிறுவன்.

பாம்பு கடித்ததால் சிறுவனுக்கு சிகிச்சை.

அச்சத்தில் கையில் சுற்றிய பாம்பை கடித்தாக சிறுவன் விளக்கம்.சிறுவன் கடித்ததால் உயிரிழந்த பாம்பு.


Next Story

மேலும் செய்திகள்