"ஒரு கருப்பு உருவம் கூப்பிட்டு போய் குதிக்க சொல்லுச்சு" - பள்ளி மாணவியின் திகில் வாக்குமூலம்

x

"ஒரு கருப்பு உருவம் கூப்பிட்டு போய் குதிக்க சொல்லுச்சு" - பள்ளி மாணவியின் திகில் வாக்குமூலம்


Next Story

மேலும் செய்திகள்