மிரள வைத்த ராணுவ வீரர்கள்.. மிரண்டு பார்த்த பார்வையாளர்கள்

x

சென்னை ராணுவ அதிகாரிகள் பயிற்சி பள்ளியில் அணிவகுப்பு...

பயிற்சி முடிந்து செல்லும் வீரர்களின் சாகசங்கள்...

குதிரை ஏற்றம், சிறப்பு தற்காப்பு கலை போன்ற திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் ராணுவ அதிகாரிகள்

பார்வையாளர்களை கவர்ந்த ராணுவ பேண்டு வாத்தியங்களின் இசை


Next Story

மேலும் செய்திகள்