கடையை விட்டு வெளியே வந்தவுடன்.. மின்னல் வேகத்தில் வந்த ஆம்புலன்ஸ்.. தூக்கிய வீசப்பட்ட தாத்தா, பேரன்!..

x

கடையை விட்டு வெளியே வந்தவுடன்.. மின்னல் வேகத்தில் வந்த ஆம்புலன்ஸ்.. தூக்கிய வீசப்பட்ட தாத்தா, பேரன்!..


Next Story

மேலும் செய்திகள்