'தொடங்கியது வாரிசு Vs துணிவு யுத்தம்..' தியேட்டரில் முட்டிக்கொண்ட அஜித் விஜய் ரசிகர்கள் |

x

'தொடங்கியது வாரிசு Vs துணிவு யுத்தம்..'

தியேட்டரில் முட்டிக்கொண்ட அஜித் விஜய் ரசிகர்கள்

'இந்தா ஆரம்பிச்சுட்டாங்கள..?'

'வாரிசுதான்..துணிவுதான்..'


Next Story

மேலும் செய்திகள்