"மின் கட்டண உயர்வை திசை திருப்பவே சனாதன பேச்சு" நடிகர் எஸ்.வி.சேகர் விமர்சனம்

x

"மின் கட்டண உயர்வை திசை திருப்பவே சனாதன பேச்சு" நடிகர் எஸ்.வி.சேகர் விமர்சனம்


எஸ்.வி.சேகர், நடிகர்"பாதம் இல்லை என்றால் ஒருவன் முடவனாக இருப்பான்"/"தொழில்களை வைத்துத்தான் வர்ணாசிரமம் வந்தது"/"ஒரு பிரச்சனையை திசை திருப்ப வேறு கொண்டு வருவார்கள்"/"மின் கட்டண உயர்வை மறைந்துவிட்டார்கள்"


Next Story

மேலும் செய்திகள்