"என்னா மனுஷன்யா இந்த ஆளு.." "இதையெல்லாம் அவர் ஒத்துக்குவே மாட்டார்" - ஓபனாக பேசிய வந்தியத்தேவன்

x

"என்னா மனுஷன்யா இந்த ஆளு.." | "இதையெல்லாம் அவர் ஒத்துக்குவே மாட்டார்" | ஓபனாக பேசிய வந்தியத்தேவன்


Next Story

மேலும் செய்திகள்