சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஒரு ஸ்வீட் செய்தி - இது வந்துட்டா.. இனி இன்சுலின் ஊசியே தேவையில்லை..!

x

சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஒரு ஸ்வீட் செய்தி - இது வந்துட்டா.. இனி இன்சுலின் ஊசியே தேவையில்லை..!Next Story

மேலும் செய்திகள்