"போக இடம் இல்ல.. லாக் அப்-ல போடுங்க" "போலீசிடம் தகராறுசெய்த போதை ஆசாமி"

x

"வீட்டை விட்டு என்னை துரத்திவிட்டனர்.."

"போக இடம் இல்ல.. லாக் அப்-ல போடுங்க"

"போலீசிடம் தகராறுசெய்த போதை ஆசாமி"


Next Story

மேலும் செய்திகள்