கொண்டாடமாக தொடங்கப்பட்ட சர்க்கஸ் நிகழ்ச்சி... வழக்கு தொடுத்த விலங்கு நல அமைப்பால் தடை

x

பிரபல சர்க்கஸ் நிறுவனத்தின் பகீர் புகார் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்கு விலங்குகள் துன்புறுத்தப்பட்டது உண்மையா?


Next Story

மேலும் செய்திகள்