"நெஞ்சமெல்லாம் வண்ணம் பல வண்ணம் ஆகுதே" - இரவில் ஒளிர்ந்த அழகிய ரயில்

x

பயணத்தைத் துவங்கியது "கிறிஸ்துமஸ் ரயில்", இரவுக்கு வெளிச்சம் பூசும் வண்ண வண்ண விளக்குகள், இரவில் ஒளிர்ந்தபடி தண்டவாளத்தில் ஊர்ந்து செல்லும் அழகிய ரயில்/"வந்து வந்து போகுதம்மா...எண்ணமெல்லாம் வண்ணமம்மா"


Next Story

மேலும் செய்திகள்