" ஐந்துக்கும் மேற்பட்டோர் ஒரே இடத்தில் கூடுவது..." | உயர் நீதிமன்றம்

x

"குற்ற நோக்கம் இல்லாமல் ஐந்துக்கும் மேற்பட்டோர் ஒரே இடத்தில் கூடுவது சட்ட விரோதமல்ல"/சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு/////1/"5 பேருக்கு மேல் கூடுவது சட்டவிரோதமல்ல"


Next Story

மேலும் செய்திகள்