"கர்நாடக தேர்தலில் நிற்பதன் மூலம் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அழுத்தம் கொடுக்க நினைக்கிறார்கள்" - பரபரப்பை எட்டிய விவாதம்

x

"கர்நாடக தேர்தலில் நிற்பதன் மூலம் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அழுத்தம் கொடுக்க நினைக்கிறார்கள்" - பரபரப்பை எட்டிய விவாதம்


Next Story

மேலும் செய்திகள்