முதல் மாநிலமாக.. அனைத்து மதங்களுக்கும் ஒரே சட்டம்.. தாக்கலானதும் 'ஜெய் ஸ்ரீராம்' என கோஷம்

x
  • இந்திய நாட்டிலே முதல் மாநிலமாக..
  • அனைத்து மதங்களுக்கும் ஒரே சட்டம்..
  • தாக்கலானதும் 'ஜெய் ஸ்ரீராம்' என கோஷம்..
  • உடனே போடப்பட்ட 144 தடை

Next Story

மேலும் செய்திகள்