"கோயில் நிலங்கள் அறநிலையத்துறைக்கே சொந்தம்"

"கோயில் நிலங்கள் அறநிலையத்துறைக்கே சொந்தம்"
கோயில் நிலங்கள் அறநிலையத்துறைக்கே சொந்தம்
x

"கோயில் நிலங்கள் அறநிலையத்துறைக்கே சொந்தம்"

கோயில் நிலங்களை வேறு துறைகளுக்கு மாற்றம் செய்ய தடை...


Next Story

மேலும் செய்திகள்