"ஊரடங்கின் போது மக்கள் ஒன்றுபட்டு நின்றனர்" - பிரதமர் மோடி உரை

"ஊரடங்கின் போது மக்கள் ஒன்றுபட்டு நின்றனர்" - பிரதமர் மோடி உரை
ஊரடங்கின் போது மக்கள் ஒன்றுபட்டு நின்றனர் - பிரதமர் மோடி உரை
x
Next Story

மேலும் செய்திகள்