ஒரே நாடு, ஒரே அடையாள அட்டை, ஒரே தேர்வு, ஒரே மொழி என பாஜகவினர் கூறுவதன் விபரீதத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் - முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் எச்சரிக்கை

ஒரே நாடு, ஒரே அடையாள அட்டை, ஒரே தேர்வு, ஒரே மொழி என பாஜகவினர் கூறுவதன் விபரீதத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் - முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் எச்சரிக்கை
ஒரே நாடு, ஒரே அடையாள அட்டை, ஒரே தேர்வு, ஒரே மொழி என பாஜகவினர் கூறுவதன் விபரீதத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் - முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் எச்சரிக்கை
x
Next Story

மேலும் செய்திகள்