நடப்பாண்டு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கையில் மாதம் ₨1000 திட்டத்தின் கீழ் 9,981 மாணவிகள் பயனடைவர் - அமைச்சர் பொன்முடி

நடப்பாண்டு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கையில் மாதம் ₨1000 திட்டத்தின் கீழ் 9,981 மாணவிகள் பயனடைவர் - அமைச்சர் பொன்முடி
நடப்பாண்டு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கையில் மாதம் ₨1000 திட்டத்தின் கீழ் 9,981 மாணவிகள் பயனடைவர் - அமைச்சர் பொன்முடி
x
Next Story

மேலும் செய்திகள்