அமைச்சர் கார் மீது காலணி வீச்சு பா.ஜ.க.வினரின் அருவருக்கத்தக்க, அரசியல் பண்பாடற்ற செயல். திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் கண்டனம். திமுகவினர் அமைதி காக்கவும் வலியுறுத்தல்

அமைச்சர் கார் மீது காலணி வீச்சு பா.ஜ.க.வினரின் அருவருக்கத்தக்க, அரசியல் பண்பாடற்ற செயல். திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் கண்டனம். திமுகவினர் அமைதி காக்கவும் வலியுறுத்தல்
அமைச்சர் கார் மீது காலணி வீச்சு பா.ஜ.க.வினரின் அருவருக்கத்தக்க, அரசியல் பண்பாடற்ற செயல். திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் கண்டனம். திமுகவினர் அமைதி காக்கவும் வலியுறுத்தல்
x
Next Story

மேலும் செய்திகள்