சீனாவில் 'லங்யா' எனும் புதிய வைரஸ் அச்சுறுத்தல்

சீனாவில் லங்யா எனும் புதிய வைரஸ் அச்சுறுத்தல்
x

சீனாவில் 'லங்யா' எனும் புதிய வைரஸ் அச்சுறுத்தல்.விலங்குகளில் இருந்து மனிதர்களுக்கு தொற்றியிருக்கலாம் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் தகவல்.


Next Story

மேலும் செய்திகள்