(29/03/2021) தந்தி டிவி-யின் பிரமாண்ட கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் : தமிழகத்தில் அடுத்து ஆட்சியமைக்கப் போவது யார் ?

(29/03/2021) தந்தி டிவி-யின் பிரமாண்ட கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் : தமிழகத்தில் அடுத்து ஆட்சியமைக்கப் போவது யார் ?
(29/03/2021) தந்தி டிவி-யின் பிரமாண்ட கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் : தமிழகத்தில் அடுத்து ஆட்சியமைக்கப் போவது யார் ?
x
(29/03/2021) மக்கள் யார் பக்கம் : தந்தி டிவி-யின் பிரமாண்ட கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் : தமிழகத்தில் அடுத்து ஆட்சியமைக்கப் போவது யார் ? 

தந்தி டிவி-யின் பிரமாண்ட கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள்

234 தொகுதிகளிலும் நடத்தப்பட்ட கருத்துக்கணிப்பு

தமிழகம் முழுவதும் 48,000 பேரிடம் கருத்து கேட்பு

தமிழகத்தில் அடுத்து ஆட்சியமைக்கப் போவது யார் ?

உங்கள் தொகுதியில் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு ?

தேர்தலுக்கு முந்தைய கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள்
 

Next Story

மேலும் செய்திகள்