உலகமே அஞ்சிய கொடூரத்தை நிகழ்த்திய ரஷ்யா... அரக்க முகத்தை காட்டிய புதின்-அடியோடு அழியும் உக்ரைன்...

x

தடை செய்யப்பட்ட ரசாயன ஆயுதத்தை உக்ரைன் போரில்

ரஷ்யா பயன்படுத்தி வருவதாக அமெரிக்கா குற்றம்

சாட்டியுள்ளது. இதன் பின்னணி பற்றி இந்தத் தொகுப்பு

அலசுகிறது.


Next Story

மேலும் செய்திகள்